Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

GỬI ĐẢO XA ( viết cho em NXQ đảo Sơn Ca )

Mai em về với đảo
Nỗi nhớ lại dâng đầy
Trời sắp sửa có sắp bão
Đài vừa báo sớm  nay


Đầu hè mưa giăng bay
Như níu chân em lại
Vườn cây đang đơm trái
Hẹn một mùa chín thơm

Em có nhớ bàng vuông
Quê Sơn Ca em ở?
 Nắng lửa và giông tố
Ánh thép lá ngời xanh

Kỳ nghỉ  phép năm nay 
Em sửa sang mái nhà
Chăm con thơ mẹ già
Vợ yên lòng công xưởng

Niềm vui chưa trọn hưởng
Còn đó họa xâm lăng
Giặc nhòm ngó biển đông
Em nề chi gian khổ

Thương dáng em bé nhỏ
Biển dài rộng vô cùng
Chị gửi niềm thương mong
Vào lời thơ, trang viết.

Những điều chưa nói hết
Đành gói vào tim thôi
Luôn vững lòng em nhé
Dẫu muôn trùng xa khơi