Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Không đề

Ừ thôi, giã biệt từ buổi ấy 
Anh đi bỏ lại một chốn sầu 
Lời hẹn ngày về đâu có thấy 
Nơi nào ai đó ngóng trông nhau

Người đi bỏ lại tuổi hai mươi
Nơi ấy vời xa phía cuối trời
Đất lạnh người nằm tôi không đến
Khi nhớ về người nước mắt rơi

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

XUÂN VÃN

Đào hoa đã kết quả đẫy cành
Vãn một chiều xuân những Yến Anh
Hè tới những mong toàn trái ngọt
Xin đừng đắng chát với chu
a chanh