Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

TỰ RU

Chen lấn, dập vùi hoa vẫn nở
Sắc luôn khoe sắc, hương toả hương
Tôi ơi, dẫu cho đời đen bạc
Biết tự ru mình, thương càng thươngThứ Tư, 11 tháng 9, 2013

HƯ KHÔNG

Chiều qua cho chim ăn
Hình như quên đóng cửa
Sáng nay chẳng ríu ran
Bởi chim không còn nữa

Bỏ bao công chăm sóc
Mong tìm tiếng hót riêng

Chỉ một chút sơ suất
Ước mơ thành hư không