Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

VÔ ĐỀ


Anh đi rồi - còn lại mình em

Nhà vẫn cũ, sao như rộng thêm

Chưa bén tiếng, đã bao nhung nhớ

Chiều không anh quặn thắt nỗi niềm"Một chút mùa thu - ta với nhau


Ngày qua ...sao cứ mãi qua mau?


Sắc thu vàng úa lùa lên tóc...


Để lại cho mình - một chút đau

 .....
                      


Thì thôi, mãi nhớ làm chi
Thu qua, thu lại, mấy khi thu về..."     (SN)