Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Không đề

Ừ thôi, giã biệt từ buổi ấy 
Anh đi bỏ lại một chốn sầu 
Lời hẹn ngày về đâu có thấy 
Nơi nào ai đó ngóng trông nhau

Người đi bỏ lại tuổi hai mươi
Nơi ấy vời xa phía cuối trời
Đất lạnh người nằm tôi không đến
Khi nhớ về người nước mắt rơi