Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

VIẾT CHO 2 CON TRAI NHÂN NGÀY TTVN

Mẹ một đời cánh cò cánh vạc
Để con không thân hạc mình mai
Nay đà dài rộng sức trai
Học hành đỗ đạt tương lại rạng ngời
Con vừa mới qua thời thơ trẻ
Hãy khắc lòng từ mẫu lương y
Cứu người gian khó nề chi
Đức rèn, tài luyện, danh ghi bảng vàng

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

THÁNG GIÊNG

Tháng giêng gió lạnh lay mành
Riêng một nỗi nhớ để giành cho ai
Gửi về nơi ấy  Đồng Nai
Nỗi buồn sẻ nửa chia hai phương trời